Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی برای لبخند
۲۰ دی ۱۳۹۸

اینطور گفته شده که رفتارهایی که سبب خشنودی و آرامش ما می‌شوند، همچون خندیدن، انجام حرکات یوگا، دعا و نیایش، سیستم ایمنی ما رو تقویت کرده و به این وسیله بدن در برابر اقسام عفونت‌ها و بیماری‌ها محافظت میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه