ایران و ایده تاسیس مدارس نوین

Program Picture

چند ثانیه با شما

ایران و ایده تاسیس مدارس نوین
۰۴ بهمن ۱۳۹۸

در کشور ما ایران، ایده مدارس نوین و به شکل امروزی از چه زمان شکل گرفت؟ نویسنده مقاله‌ای در این خصوص معتقده: سرآغاز تاسیس مدارس نوین در ایران ریشه در شکست و حس سرخوردگی ایرانیان در عرصه‌ نظامی داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه