Program Picture

چند ثانیه با شما

یک بیماری شیرین
۲۴ آبان ۱۳۹۸

۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت بود، چهاردهم نوامبر، سالگرد تولد «فردریک بانتینگ» پزشک، زیست شناس کانادایی است که به همراه «چارلز بست» انسولین را کشف کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه