Program Picture

صدای دیگر

چشم باطن

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

در گام دوم نگاهی‌ خواهیم داشت به چشم باطن. در این برنامه با همکاری شما تلاش خواهیم کرد با توجه به چشم باطن مسیری را برای حل یکی‌ از مسائل شخصی‌ شما پیدا کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه