Program Picture

صدای دیگر

نیاز به دیده یا شنیده شدن

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

در این برنامه به عمیق‌ترین نیاز انسانی‌ که نیاز به دیده یا شنیده شدن است می‌پردازیم و از طریق یک تمرین انفرادی متوجه می‌شویم که کجا آن را بیابیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه