تفسیر بسمله – بخش ۴

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر بسمله – بخش ۴
۳۰ فروردین ۱۳۹۹

در این قسمت برای آخرین بار، جناب استاد فرید در گفتگو با رامان شکیب در مورد تفسیر بسمله اثر حضرت باب صحبت می‌کنند. موضوع این قسمت تفسیر حضرت باب از باقی‌مانده‌ حروف بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه