توقیع حضرت باب در مسقط

Program Picture

چشمه‌ خورشید

توقیع حضرت باب در مسقط
۰۷ دی ۱۳۹۸

در این قسمت یکی از توقیعات حضرت باب خطاب به علما و روحانیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. توقیعی که در مسقط نوشته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه