خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان – بخش ۳

Program Picture

پیک یزدان

خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان – بخش ۳
۰۲ مهر ۱۳۹۸

از جمله پادشاهان جهان که مورد خطاب حضرت بهاءالله قرار گرفته اند امپراتور روسیّه تزار نیکلاویچ الکساندردوّم است (سال‌های حیات 1818 تا 1881 میلادی) داستان شکست‌های او به ویژه در جنگ کریمه و نیز برخی از فتوحاتش مفصّل است. حکومت استبدادی او و فرزندش الکساندر سوّم مقدّمات قیام مردم روسیّه را علیه حکومت تزارها فراهم ساخت. الکساندر دوّم به دست یکی از نهیلیست‌های انقلابی مقتول گردید. اگر چه وی آخرین تزار روسیّه نبود ولیکن حکومت استبدادی وی از عوامل اساسی انقراض امپراتوری تزارها در زمان نیکلای دوّم محسوب می‌گردد. پس از انقراض سلطنت تزارها و وقوع انقلاب خونین بلشویک، چهرۀ شوم جنگ، مرض، قحطی، قتل عام مردمان و تعقیب اهل ادیان به کلّی سیمای امپراتوری وسیع روسیّۀ تزاری را دگرگون نمود.
حضرت بهاءالله در لوح مبارک خطاب به تزار روسیّه می‌فرمایند: (البتّه مفاد بیانات مبارک این است)
ای پادشاه روس به نداء خداوند قدّوس گوش فرا دار تا اهل بهشت نجات جاودان الهی گردی. مباد که هوی و هوس دنیوی تو را از توجّه به مظهر الهی باز دارد. مبادا پادشاهی این جهانی تو را از مظهر ربّانی باز دارد. آگاه باش که ملکوت خداوند در جهان استقرار یافت و حضرت مسیح مجدّداً ظاهر گشت. به یادآور ایّامی را که حضرت مسیح ظهور فرمود و هیرودیس پادشاه با آن حضرت مخالفت آغاز نمود.سرانجام چه بود؟ جز آنکه خداوند معبود آن حضرت را نصرت و امرالهی را پیروز فرمود. خوشا از برای آن پادشاهی که جلال ظاهری او را از جمال الهی محروم ننمود …

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه