پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۳

Program Picture

خبرنگار

پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۳
۱۵ دی ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه -بخش 3.

در بخش پایانی این گفتگو نگاه جامع و دقیقی داریم به بعد اخلاقی تعلیم و تربیت و پاره‌ای از مدل‌های آموزشی الهام گرفته از تعالیم آیین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه