خبرنگار

program picture

خبرنگار

خبرنگار، با نگاهی گذرا به پاره‌ای از سرخط‌های خبری و چشم‌اندازی دقیق‌تر به رویدادهای مهم این سو و آن‌سو و فراسوی ایران زمین، همراه با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی و بررسی چالش‌ها و راهکارها می‌پردازد. خبرنگار هر هفته روزهای چهارشنبه از رادیو پیام دوست پخش می‌شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه