پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۲
۰۸ دی ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه – بخش 2.

نگاهی به اقدامات و فعالیت‌های پیروان آیین بهائی در راستای ترویج تعلیم و تربیت در ایران، از آغاز تاسیس این دیانت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه