پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران – بخش ۱
۰۱ دی ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه – بخش 1.

نگاهی به اقدامات و فعالیت‌های پیروان آیین بهائی در راستای ترویج تعلیم و تربیت در ایران، از آغاز تاسیس این دیانت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه