Program Picture

دنیای زیبای ما

پرنده صلح
۰۷ فروردین ۱۳۹۹

اطفال، منادیان صلح در این جهان بی‌کران هستند. صلح کلی‌ترین فضیلتی است که بچه‌ها با یاد گرفتن آن می‌توانند جهانی مملو از مهر و محبت و دوستی بسازند. کاردستی: کره زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه