Program Picture

وادی عشق

مشرق‌الاذکارهای بهائی

۱۴ آذر ۱۳۹۸

معابد بهائی در دنیا که بهائیان آنها را مشرق الاذکار می‌نامند، محل‌هایی هستند برای گردهمایی و دعای همه ادیان و اقوام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه