Program Picture

وادی عشق

موسیقی و دعا

۲۳ آبان ۱۳۹۸

در این قسمت به تاثیرات موسیقی در دعا و در هم آمیختن دعا و موسیقی از دید دیانت بهائی می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه