Program Picture

وادی عشق

ارتباط با خدا

۱۸ مهر ۱۳۹۸

در این برنامه به ارتباط با خداوند و روش‌های متفاوتی که افراد با خدا ارتباط برقرار می‌کنند پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه