هویت از پیش تعیین شده

Program Picture

بولتن

هویت از پیش تعیین شده
۱۸ دی ۱۳۹۹

هویت از پیش تعیین شده. هویت یعنی چه؟ چرا می‌گوییم که هر شخصی هویت منحصر به فرد خود را دارد؟ در شکل‌گیری این هویت؛ خود فرد تا چه اندازه نقش دارد؟ آیا می‌توانیم هویتی داشته باشیم که خود را با میل به آن تعریف یا تعیین کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه