زندگی شیرین است

Program Picture

بولتن

زندگی شیرین است
۲۵ دی ۱۳۹۹

زندگی شیرین است. زندگی سخت است. زندگی مدرسه است. زندگی بی‌رحم است. زندگی بالاست. زندگی پایین است. اما آیا زندگی شیرین هم هست؟ این یکی شاید به نظر خیلی‌ها خنده دار باشد یا شاید بسیاری با آن موافق باشند. شما چه می‌گویید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه