یادداشت تحلیلی – انتقادی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یادداشت تحلیلی – انتقادی – بخش ۱
۱۱ آذر ۱۳۹۵

بخش اوّل یادداشت «تشخیص حقیقت از چرند و پرند»؛ یادداشتی که قصد دارد به ما کمک کند تا حقیقت را از چرند و پرند تشخیص بدهیم، و البته تاکید می‌کند که نباید به مزخرفات بخندیم، چرا که می‌توانند خطرناک باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه