پدیده خود زشت انگاری

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

پدیده خود زشت انگاری
۱۲ اسفند ۱۳۹۵

در نقطه‌سرخط این هفته، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «به من خیره نشوید، من بدنم را دوست دارم». این یادداشت با رویکردی جامعه‌شناختی پدیده‌ “خود زشت‌انگاری” و عوامل پدیدآورنده‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه