سه یادداشت جامعه شناختی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

سه یادداشت جامعه شناختی
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

سه یادداشت با مضمون و محتوای جامعه ­شناختی از دکتر فردین علیخواه، جامعه‌شناس. دکتر علیخواه در یادداشت­‌های خودش قصد دارد «به دور از قلمبه سلمبه گویی، درباره ­جامعه ­ایرانی» حرف بزند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه