دو دل‌نوشته مشابه

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دو دل‌نوشته مشابه
۱۸ آبان ۱۳۹۶

در نقطه‌ سرخط این هفته، دو دل‌نوشته‌ مختلف از دو نویسنده‌ متفاوت خواهید شنید که مضمون و محتوای مشابهی دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه