در باب کامنت‌گذاران اینستاگرام

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

در باب کامنت‌گذاران اینستاگرام
۲۴ تیر ۱۳۹۵

یادداشت «چرا از هم بیزاریم؟». آنالی اکبری در این یادداشت کامنت­‌گذاران اینستاگرامی را به شش دسته تقسیم می‌کند و از این طریق به آسیب­‌شناسی رفتار ما در شبکه­‌های اجتماعی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه