ایران در جام جهانی فوتبال

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

ایران در جام جهانی فوتبال
۰۴ مرداد ۱۳۹۷

با پایان یافتن جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در نقطه‌سرخط فوتبالی این هفته، به دو یادداشت فوتبالی فراتر از فوتبال می‌پردازیم که نگاهی متفاوت دارد به حضور تیم ملی ایران در این جام جهانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه