یادداشت انتقادی – دو نوع درد در جامعه امروزی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یادداشت انتقادی – دو نوع درد در جامعه امروزی
۲۹ آذر ۱۳۹۷

این هفته در نقطه سرخط، یادداشتی تحلیلی-انتقادی خواهید شنید با عنوان «دو نوع درد در جامعه امروزی» که برگرفته شده از کتاب «فرهنگ سنگ و سگ».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه