نیرنگ شادی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

نیرنگ شادی – بخش ۲
۲۶ دی ۱۳۹۸

ین هفته در نقطه‌ سرخط، در بخش دوم و پایانی یادداشت «نیرنگ شادی»، به خاستگاه تاریخی روان‌شناسی مثبت و ایده‌ شادی فوق‌العاده خواهیم پرداخت، و نهایتا درباره‌ راه‌ حلی برای رهایی از این بازی دو سر باخت صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه