Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

زندگی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، دو تا یادداشت خواهید شنید از سهیل سرگلزایی. دوتا یادداشت پر از انسانیت، پر از زندگی و پر از احساس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه