برش‌هایی از زندگی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

برش‌هایی از زندگی
۱۰ آبان ۱۳۹۷

در «نقطه‌ سرخط» این هفته دو یادداشت خواهید شنید: اولی یادداشتی است با عنوان «فریب زندگی اسلایسی را نخوریم». و یادداشت دوم برشی است از زندگی در تهران امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه