«اثر کبرا»، «انگیزه‌ منحرف»

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

«اثر کبرا»، «انگیزه‌ منحرف»
۲۴ خرداد ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، درباره‌ پدیده‌‌ای صحبت می‌کنیم به نام «انگیزه‌ منحرف»: قانونی گذاشته می‌شود که هدف خوبی دارد، اما در نهایت نتیجه‌ عکس می‌دهد!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه