Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل ۱

من ملاله هستم
۱۰ خرداد ۱۴۰۱

در این قسمت قرار است با ملاله یوسف زی، دختر جوان اهل پاکستان و قسمتی از زندگی‌اش و کارهای ارزشمندی که در زمینه تحصیل دختران و کودکان انجام دادند بیشتر آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه