Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل 1

رویایی دارم
۱۴ تیر ۱۴۰۱

در این قسمت قرار است با مارتین لوتر کینگ و قسمتی از زندگی ایشون در راستای تحقق بخشیدن به آزادی و برابری نژادی در آمریکا بیشتر آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه