Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل ۱

رویایی که حقیقت شد
۲۴ دی ۱۳۹۹

در این قسمت قرار هست بیشتر با رویا محبوب، زن جوان اهل افغانستان و قدم‌هایی که در راستای حقوق زنان و برابری جنسیتی و پیشرفت تکنولوژی در افغانستان برداشته، آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه