Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل ۱

ساتیاگراها
۰۷ تیر ۱۴۰۱

در این قسمت قرار است با ماهاتما گاندی و قسمتی از زندگی ایشون در راستای تحقق بخشیدن به آزادی و صلح بیشتر آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه