Program Picture

گفتنی‌ها کم نیست - فصل 1

توران دختر ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۱

در این قسمت قرار هست بیشتر با توران میرهادی و قدم‌هایی که در راستای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان فارسی زبان و پیشرفت آموزش و پرورش در ایران برداشته‌اند آشنا بشیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه