مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تلاوت آیات و ادای صلات

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تلاوت آیات و ادای صلات
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار حضرت بهاءالله در یکی از الواح به عین عبارت در این خصوص چنین می‌فرمایند: «اگر جمیع احزان احاطه نمیاد، جون به مناجات در صلوه مشغول گردیم کلّ غموم زائل و روح و ریحان حاصل گردد. حالتی دست دهد که وصف نتوانم و تعبیر ندانم و چون در کمال تنبّه و خضوع و خشوع در نماز بین یدی‌الله قیام نماییم و مناجات صلوه را به کمال رقت تلاوت نماییم حلاوتی در مذاق حاصل گردد که جمیع وجود حیات ابدیّه حاصل کند.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه