وانگاری موتا ماتای – بخش ۴

Program Picture

معماران صلح

وانگاری موتا ماتای – بخش ۴
۰۴ بهمن ۱۳۹۴

در این قسمت برای بار آخر هومن عبدی به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۴ میلادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه