هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملی تونس – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملی تونس – بخش ۲
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

هیئت چهارجانبه‌ گفت و گوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۵ و تلاش‌های این هیئت برای درگیر نشدن تونس در یک جنگ داخلی، برای بار دوّم و آخرین بار موضوع معماران صلح است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه