الن جانسون سیرلیف – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

الن جانسون سیرلیف – بخش ۱
۱۴ شهریور ۱۳۹۵

در سال ۲۰۱۱ سه زن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح شدند که هومن عبدی از این قسمت به زندگی الن جانسون سیرلیف می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه