سیاست – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

سیاست – بخش ۲
۲۷ شهریور ۱۳۹۵

چرا بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند؟ این سوالی بسیار مشهور است که معمولا از بهائیان پرسیده می‌شود. اگر این ذهن شما را هم مشغول کرده به گفتگوی رامان شکیب و استاد بهرام فرید گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه