قسمت ۹ – خشونت در خانه

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۹ – خشونت در خانه
۱۶ آبان ۱۴۰۱

اشکان: آقای ابیضی، دیروز یه چیزی دیدم که خیلی نگرانم کرد. ساینا رو یادتون هست؟ دیروز که اومد، یک تیکه از صورتش سیاه شده بود، ورم هم داشت. ازش که پرسیدیم چی شده، گفت خوردم زمین. اما جاش یه طوری بود که من هر چی فکر کردم چطوری خورده زمین که این طوری سیاه شده و ورم کرده، چیزی به فکرم نرسید. آقای ابیضی: یعنی می‌گی کتکش زدن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه