برگزاری یک جلسه عمومی در کنگره برزیل با موضوع حقوق بشر در ایران

Program Picture

خبر هفت

برگزاری یک جلسه عمومی در کنگره برزیل با موضوع حقوق بشر در ایران
۰۲ تیر ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته نگاهی داریم به برگزاری یک جلسه عمومی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر علیه بهائیان ایران در کنگره ملی در برازیلیا، برزیل. در این جلسه بیش از صد نفر از جمله نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت حقوق بشر، نمایندگان مجلس و هم‌چنین سازمان‌های جامعه مدنی و دانشگاهیان حضور داشتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه