کنفرانس ملی در آذربایجان

Program Picture

خبر هفت

کنفرانس ملی در آذربایجان
۲۳ تیر ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته مروری داریم بر کنفرانس ملی که توسط کمیته دولتی انجمن‌های دینی آذربایجان برگزار شده و به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه اصل یگانگی می‌تواند روابط بین اقشار اجتماع را غنی‌تر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه