تدبیری اروپایی برای سالمندان

Program Picture

خبر هفت

تدبیری اروپایی برای سالمندان
۰۱ دی ۱۴۰۲

در خبر هفت این هفته از انتشار بیانیه‌ای توسط جامعه جهانی می‌گیم با عنوان: «تدبیری اروپایی برای سالمندان: نقش بی‌همتای زندگی اجتماعی». در متن این خبر می‌خونیم که: در زمانی که مکالمات اجتماعی اغلب بر پیچیدگی‌های حمایت از سالمندان در سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی و بازنشستگی متمرکز است، دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل چشم‌انداز تازه‌ای را ارائه می‌دهد: تصور سالمندان به عنوان شرکت‌کنندگانی ارزشمند در تار و پود زندگی اجتماعی، با تاکید بر نقش فعال آن‌ها در ایجاد اجتماعی منسجم و پویا. این دیدگاه، که در بیانیه‌ای با عنوان «تدبیری اروپایی برای سالمندان: نقش بی‌همتای زندگی اجتماعی» بررسی شد، به طور اخص با نگرانی‌های در حال افزایش در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی در میان سالمندان اروپا و در سطح جهان، مرتبط است. این بیانیه بین مقامات اتحادیه اروپا و هم‌چنین سخنرانان و سازمان‌دهندگان کنفرانسی که هفته گذشته برگزار شد، توزیع گشت. عنوان این کنفرانس «سیاست‌های حال و آینده اتحادیه اروپا برای سالمندان» بود و به میزبانی مشترک کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و ریاست اسپانیایی اتحادیه اروپا، جهت بررسی تدابیر اروپا برای رسیدگی به این مساله، برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه