خبر هفت

program picture

خبر هفت

در خبر ۷، هربار نگاهی داریم به اخبار منتشر شده در سرویس خبری جامعه بهائی و آنچه در جوامع بهائی در سراسر جهان اتفاق می‌افتد را با هم مرور خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه