موج تازه سرکوب بهائیان در ایران

Program Picture

خبر هفت

موج تازه سرکوب بهائیان در ایران
۱۹ آبان ۱۴۰۲

در خبر هفت این هفته مروری داریم بر بخش‌هایی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی در خصوص موج تازه سرکوب بهائیان در ایران. در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم که: سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت :«هر یک از بهائیان دستگیرشده و آن‌هایی که خانه‌هایشان توسط حکومت ایران مورد هجوم قرار گرفته است، در واقع هر بهائی در ایران، حکایت مادام‌العمری از آزار و اذیت دارد که تمامی جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این داستان‌ها گواهی هولناک برای دهه‌ها آزار و شکنجه بی‌رحمانه علیه یک جامعه، تنها به دلیل اعتقادات آن‌ها است. همان‌طور که شاهدیم در ایران، زنان به طور کلی مورد حمله قرار می‌گیرند. زنان بهائی نه تنها به عنوان زن بلکه به عنوان بهائی، با آزار و اذیت بیشتری روبرو هستند. موضوعی که هر چه بیشتر نشان می‌دهد که چگونه امروزه همه ایرانیان تنها به خاطر شهامت در دفاع از عدالت و برابری، با آزار و اذیت و تبعیض مواجه می‌شوند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه