گفتمان هم‌زیستی در منطقه عرب

Program Picture

خبر هفت

گفتمان هم‌زیستی در منطقه عرب
۳۰ تیر ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته از پادکست سرویس خبری جامعه بهائی می‌گیم که گفتمان هم‌زیستی در منطقه عرب را بررسی می‌کنه. در آخرین قسمت پادکست سرویس خبری، دو نماینده جامعه جهانی بهائی (BIC) در مورد مشارکت جوامع بهائی در منطقه عرب در گفتمان هم‌زیستی گفتگو می‌کنن. موضوعی که در سال‌های اخیر در افکار عمومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه