Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۶۴
۳۰ تیر ۱۴۰۲

در قسمت صد و شصت و چهارم از پادکست هفت، در ایستگاه اول و در بخش خبر هفت از پادکست سرویس خبری جامعه بهائی می‌گیم که گفتمان هم‌زیستی در منطقه عرب را بررسی می‌کنه. در بخش بعدی می‌ریم سراغ دو فعال اجتماعی، فاران فنائیان و سارا ندافیان از کشور هندوستان و مروری داریم بر فیلم چشم‌اندازی گسترده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه