ماه‌های آخر بارداری و زایمان

Program Picture

من اینجا هستم

ماه‌های آخر بارداری و زایمان
۲۳ آبان ۱۴۰۰

قراردادم دیگه داره تموم می‌شه. نمی‌دونم بعد از اون چیکار بکنم. می‌شه اونو نه ماه دیگه هم تمدید کنم؟ وقتی دلم شور می‌زنه و نگران می‌شم، شستم رو محکم‌تر می‌مکم. احساس می‌کنم همه چی در هم و برهم شده. مثل مهای سرم که بلند و درهم ریخته ست. مامان زود خسته می‌شه، آخه من هفت ماهمه. مامان نمی‌تونه رو پاش وایسته. دکتر می‌گفت که قد من بیشتر از چهل سانته. روز به روزم دارم بزرگتر می‌شم. بعضی وقتا از کاری که کردم پشیمون می‌شم، منظورم اومدن تو این خونه هست. مامان که دیگه قابل تحمل نیست، همش شکایت می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه