کلاس‌های مشاوره برای تربیت کودک

Program Picture

من اینجا هستم

کلاس‌های مشاوره برای تربیت کودک
۲۵ مهر ۱۴۰۰

امروز مامان خیلی سرحال بود، چون خوب استراحت کرده بود. صبح که بابا اومد و اونو سرحال تر از روزای قبل دید، خوشحال شد … مامان به کلاس رسید و از روی یه کاغذ خوش رنگ که به دیوار زده بودن، شروع به خوندن کرد. “اطفال را بسیار باید مواظبت و محافظت و تربیت نمود، این است حقیقت و شفقت پدر و مادر، و الا علف خودرو گردند.” – حضرت عبدالبهاء. وای، چه خبره! همه تو این کلاس مامان اند. یک، دو، سه … چه زیادند! اولش همه شون با هم دعا خوندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه