جهانی دیگر در دست‌هایمان

Program Picture

پلاک ۱۲

جهانی دیگر در دست‌هایمان
۰۷ اسفند ۱۴۰۱

در دوره عجیبی از تاریخ به سر می‌بریم. زندگی با سرعت زیادی در حال تغییره و یکی از بزرگ‌ترین عوامل این تغییرات، اینترنته. تو این قسمت راجع به تاثیرات اینترنت با هم صحبت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه